Reklam
Reklam

Karşılıksız çekte “dolandırıcı” ayarı

Karşılıksız çekle birlikte dolandırıcılık, belgede sahtecilik yapanlar hakkında hem çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı hem de Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırma yapılacak.

Karşılıksız çekte “dolandırıcı” ayarı
Karşılıksız çekte “dolandırıcı” ayarı
Reklam

 Karşılıksız çekle birlikte dolandırıcılık, belgede sahtecilik yapanlar hakkında hem çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı hem de Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırma yapılacak.

Karşılıksız çekte hapis cezasını kaldıracak Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 3. maddesinde AKP’nin önergesiyle değişiklik yapıldı. Karşılıksız çekte adli yaptırımın idari yaptırıma dönüştürüldüğü maddeye, “Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilir” eklemesi yapıldı.

Önergenin gerekçesinde Kabahatler Kanunu’ndaki “bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanması öngörmektedir” düzenlemesi hatırlatıldı. Tasarının kanunlaşması sonrasında karşılıksız çek keşide etme eylemi için uygulanan adli nitelikteki yaptırım cezasının idari nitelikte bir yaptırıma dönüşeceği, bir kişiyi aldatma kastıyla karşılıksız çek keşide ederek menfaat sağlayanların da dolandırıcılık suçundan işlem görmesinde tereddüt bulunmadığı ifade edildi.Önerge ile adli nitelikteki yaptırımın kalkmasından sonra, ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılan çekin düzenlenmesiyle, aynı zamanda bir suç işlenmesi halinde, ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusuna açıklık getirildiği belirtilerek şöyle denildi:

“Karşılıksızdır işlemi yapılan çekin düzenlenmesiyle aynı zamanda dolandırıcılık veya başka bir suçun işlenmiş olması durumunda hem işlenen suç bakımından genel hükümler uyarınca gereğinin yapılacağı hem de Cumhuriyet Savcılığınca Çek Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verileceğini hükme bağlamak amacıyla bu önerge hazırlanmıştır.”

Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bursa'da Akbank desteğiyle E-Ticaret Fırtınası esti
Bursa'da Akbank desteğiyle E-Ticaret Fırtınası esti
Çin-ABD rekabeti Ay’a kadar uzandı
Çin-ABD rekabeti Ay’a kadar uzandı