Reklam
Reklam

Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat!

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ev ve süs hayvanlarının ticari olmayan hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ve yapılacak kontrollere dair usul ve esasları belirledi.

Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat!
Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat!
Reklam

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, insan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamak ve türe özgü hayvan hastalıklarının yayılması riskini azaltmak için ev ve süs hayvanlarının ticari olmayan hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ve yapılacak kontrollere dair usul ve esasları belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, ev ve süs hayvanlarının sahipleri, yurtiçi seyahatte hayvanlarına ait kimlik belgesi taşıyacak ve yetkili makamlarca sorulması durumunda beyan edecek.

Yurtdışından Türkiye'ye girişte ise kediler, köpekler ve gelinciklerin bugün itibariyle açıkça okunabilir bir dövmeyle tanımlanmış olması gerekecek. Bu durumdaki evcil hayvanlar için 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektronik bir kimliklendirme sistemiyle (mikroçip) tanımlama şartı aranacak.

Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelikte, ev ve süs hayvanlarının ülke içindeki hareketleri, Türkiye'den diğer ülkelere hareketleri ile diğer ülkelerden Türkiye'ye hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ayrı ayrı ortaya kondu.

AB'nin ilgili mevzuatına paralel hazırlanan yönetmelikte, ev ve süs hayvanı, ''sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında bulunan, satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar ve kümes hayvanları haricindeki omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşlar'' şeklinde tanımlandı.

Elektronik kimliklendirme sistemi için geçiş süreci

Yönetmeliğe göre, köpekler, kediler ve gelinciklerin, açıkça okunabilir bir dövme ya da elektronik bir kimliklendirme sistemi (mikroçip) sistemlerinden biriyle tanımlanmış olması gerekiyor. Bir geçiş süreci öngörülen yönetmelikte, elektronik kimliklendirme sisteminin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren aranacağı belirtildi.

Hayvanın elektronik kimliklendirme sistemiyle kimliklendirilmesi durumunda, okuyucunun (transponder), yönetmelikteki hükümlere uygun olması gerekecek. Aksi takdirde hayvan sahibi ya da sahibi adına hayvandan sorumlu kişi, yapılacak resmi kontrollerde hayvanın kimliğini tespit etmeye yarayacak okuyucuyu temin etmek zorunda olacak.

Hayvanın kimliği, hayvan sahibinin adını ve adresini belirleyen ayrıntıları içerecek.

Kuduz aşılaması ve periyodik aşılamalar da yönetmelikteki esaslara uygun yapılacak. Yetkili bir veteriner hekim tarafından son kuduz aşılamasından en az 30 gün sonra alınan kan serumu örneği, Avrupa Birliği tarafından kuduz hastalığı testi için onaylanmış bir laboratuvara anti-kuduz antikor titrasyon testi için gönderilecek. Nötralize edici antikor titresi en az 0,5 UI/ml. olarak veya eşdeğer düzeyde ölçülecek. Laboratuvar test ücretleri, ev ve süs hayvanlarının sahipleri tarafından karşılanacak.

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat esasları

Ev ve süs hayvanlarıyla seyahat edilen yer itibariyle bakıldığında, ''ülke içindeki hareket''te, ev ve süs hayvanlarının sahipleri, seyahat ederken yanlarında eşlik eden ev ve süs hayvanlarına ait bir kimlik belgesi taşıyacak ve yetkili makamlar tarafından sorulması durumunda, hayvana ait kimlik belgesini sunacak.

''Türkiye'den diğer ülkelere hareket'' ile ilgili bölümde, ev ve süs hayvanlarının Türkiye'den diğer ülkelere hareketlerinin, hayvanın gideceği ülkenin ulusal mevzuatına tabi olduğu belirtildi.

Hayvan sahibi, varış ülkesinin yetkili makamına veya ülkenin Türkiye'de bulunan temsilciliğine gereken bilgileri, hareket tarihinden en az 6 ay önce danışacak. Temin edilen bilgiler, hayvana ilişkin istenen kan testi, veteriner sağlık sertifikası gibi sağlık şartlarının yerine getirilmesi için derhal hayvanın çıkış yapacağı ilgili veteriner teşkilatına bildirilecek ve gerekli işlemler yapılacak.

Türkiye'ye girişte aranılacak koşullar

Türkiye'ye kedi, köpek ve gelinciklerin yolcu beraberinde girişi, ancak Bakanlık tarafından belirlenmiş giriş kapılarından gerçekleşebilecek.

Kedi, köpek ve gelinciklerin, açıkça okunabilir bir dövme ya da elektronik bir kimliklendirme sistemlerinden biriyle tanımlanmış olması gerekecek. Yönetmelikteki hükümler doğrultusunda kuduz hastalığına karşı aşılanmış olması şartı aranacak.

Bu iki esas yürürlüğe girdi, sözkonusu kedi, köpek ve gelinciklerle ilgili 3 ay sonra yürürlüğe girecek diğer esaslar şöyle:

''- Hareketlerinden 3 ay önce ve son kuduz aşılamasından en az 30 gün sonra yetkili bir veteriner hekim tarafından alınan kan serumu örneklerinde antikor titrasyon test yapılacak ve hayvanın kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğunu gösterir sonuç raporu Türkiye giriş gümrüğüne sunulmak üzere temin edilecek.

- Kuduz antikor titrasyon testi, kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğu pasaportunda belirtilen ve kuduz hastalığına karşı aşılamaları düzenli ve uygun olarak aşılanan hayvanlar için tekrar talep edilmeyecek.

- Türkiye menşeli olan ev ve süs hayvanının, başka bir ülkeye gidip tekrar dönmesi durumunda; Türkiye'den hareketinden önce alınmış ve kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğunu gösterir sonuç raporu varsa, 3 aylık süre koşulu aranmayacak.

- Ev ve süs hayvanının menşe ülke veteriner servisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış veteriner sağlık sertifikasına sahip olması gerekecek.

- Ev ve süs hayvanlarına, yetkili bir veteriner hekimce verilen pasaport eşlik edecek. Bu pasaportun, yetkili bir veteriner hekim tarafından uygulanmış olan kuduz aşısının uygunluğunu ve geçerlilik süresinin halen devam ettiğini, ayrıca türe özgü diğer hastalıklara karşı da aşı ve ilaç uygulamalarının yapıldığını doğrulaması gerekecek.''

Türkiye'ye 3 aylıktan küçük aşılanmamış kedi, köpek ve gelinciklerin girişine, hayvanların getirildiği ülkenin kuduz hastalığına ilişkin hayvan sağlığı durumu göz önüne alınarak Bakanlığın belirlediği sağlık şartlarının karşılanması koşuluyla izin verilebilecek.

Yönetmelik kapsamındaki diğer ev ve süs hayvanlarının yolcu beraberinde ülkeye girişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenecek.

-Her türlü bilgi ve belge sorumlu otoritelere sunulacak-

Türkiye'ye kedi, köpek ve gelinciklerin yolcu beraberinde girişine ilişkin resmi kontroller, ilgili gümrük müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülecek.

Hayvan sahibi veya hayvandan sorumlu kişi, hayvanın yönetmelikle belirlenen kuralları karşıladığını gösteren her türlü bilgi ve belgeyi resmi kontrollerden sorumlu otoritelere sunmak zorunda olacak.

Yapılan kontroller sonucunda, yönetmelik şartlarına uygun bulunmayan hayvanlar için yetkili otorite resmi veterinere danışarak, ''menşe ülkeye geri gönderir'', ''mümkün olan durumlarda hayvanlar, gerekli hayvan sağlığı koşullarını karşılayıp karşılamadıklarının tespiti için gereken süre kadar karantina altında tutulur'' ya da ''geri gönderilmesi veya karantina altına alınarak izole edilmesi mümkün olmayan hayvanlar tazminatsız olarak itlaf edilir.''

Kontrollere ve karantinaya ilişkin tüm masraflar hayvan sahibine ait olacak.

Bakanlık gerek gördüğünde ev ve süs hayvanlarının ülkeye girişlerinde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma önlemleri alacak.

Elektronik kimliklendirme sistemi ilgililerce 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren aranacak. Ev ve süs hayvanlarının Türkiye'ye hareketleriyle ilgili kedi, köpek ve gelinciklere yönelik belirli alanda 3 aylık bir geçiş süreci tanındı. Yönetmeliğin diğer hükümleri ise bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

 

Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bursa'da Akbank desteğiyle E-Ticaret Fırtınası esti
Bursa'da Akbank desteğiyle E-Ticaret Fırtınası esti
Çin-ABD rekabeti Ay’a kadar uzandı
Çin-ABD rekabeti Ay’a kadar uzandı